Miroslav Kaclík

Som organizačným manažérom spoločnosti LR Health & Beauty Systems. Vediem ľudí k naplneniu ich vlastných cieľov. Motivujem ich, vzdelávam a pomáham im rozvíjať ich osobnosti.  

Vnímam ako sa k lepšiemu menia ich životy a taktiež rastú osobnostne. Lepšie komunikujú, mení sa ich finančné zabezpečenie a celkovo sa stávajú lepšími ľuďmi. 

Verím, že tým napĺňam svoje poslanie na tomto svete a tak robím svet lepším miestom pre život.

Svoj čas rád trávim s mojimi najbližšími, taktiež ma napĺňa práca či koníčky. Zaujímam sa o nové trendy a možnosti,  Baví ma fotografia a cestovanie.

Viac o mne sa môžete dočítať v sekcii môj príbeh. 

⇓ Zaujíma Vás spolupráca ? ⇓