Miroslav Kaclík

Som bývalý dôstojník OSSR a prešiel som si viacerými zamestnaniami. Pomohol som podnikateľom v rozvoji ich firiem, no stále som cítil, že by som chcel mať niečo svoje, kde si budem sám riadiť svoj čas i život. Tak som sa popri zamestnaniach vydal na cestu budovania svojho vlastného biznisu. Časť cesty je už úspešne za mnou a stlále vnímam možnosť zdokonaľovať sa. Taktiež viem, že na svojej ceste budem pomáhať i ďalším ľuďom, ktorí to cítia tak nejak podobne. A preto tiež vediem týchto ľudí k naplneniu ich vlastných cieľov. Motivujem ich, vzdelávam a pomáham im rozvíjať ich osobnosti.  

Vnímam ako sa k lepšiemu menia ich životy a taktiež rastú osobnostne. Lepšie komunikujú, mení sa ich finančné zabezpečenie a celkovo sa stávajú lepšími ľuďmi. 

Verím, že tým napĺňam svoje poslanie na tomto svete a tak robím svet lepším miestom pre život.

Svoj čas rád trávim s mojimi najbližšími, taktiež ma napĺňa práca či koníčky. Zaujímam sa o nové trendy a možnosti,  Baví ma fotografia a cestovanie.

⇓ Zaujíma Vás spolupráca ? ⇓